Po infúziách vitamínu C sa pacienti cítia vitálnejší a majú viac energie

03.10.2016

Vitamín C pravdevdepodobne všetci poznáte. Je našim pomocníkom pri mnohých zdravotných ťažkostiach. Avšak vedeli ste, že na to, aby sme z neho vedeli vyťažiť maximum a mohli si pomôcť aj pri vážnych diagnózach, je potrebné ho aplikovať vnútrožilovo? Sme veľmi radi, že vám môžeme ponúknuť rozhovor s odborníčkou MUDr. Adelou Englerovou.

Pani Englerová, nie len ľuďom trpiacim na nádorové ochorenie už niekoľko rokov poskytujete infúznu liečbu vitamínom C na podporu ich imunity, ktorá je kľúčová na prekonanie ochorenia. Odkedy sa tejto liečbe venujete a ako dlho je táto liečba prístupná pacientom na Slovensku?
Infúzna liečba vysokodávkovým vitamínom C je dostupná na Slovensku od roku 2012 a my v našej ambulancii sme ju začali aplikovať pár mesiacov na to, v roku 2013

Aké výsledky dosahujú pacienti trpiaci na nádorové ochorenie, ktorí liečbu podstúpili?

Za obdobie, počas ktorého podávame vitamín C v našej ambulancii, sme sa stretli s rôznymi diagnózami. Bez ohľadu na diagnózu však všetci pacienti potvrdili, že sa po infúziách vitamínu C cítia vitálnejší, majú viac energie, viac vládzu. Pri onkologických pacientoch okrem už vyššie spomenutého efektu, pozorujeme zvýšenú kvalitu života, pokles onko markerov, lepšie zvládanie chemoterapie. Taktiež bolo dokázané, že rádioterapia aj chemoterapia majú vyšší efekt, ak počas tejto liečby užívajú pacienti aj vysokodávkový vitamín C.

 Aké ďalšie diagnózy možno liečiť infúznym vysokodávkovým vitamínom C? Infúzna liečba vitamínom C je určená k podpornej liečbe celého radu ochorení - recidivujúce infekcie, alergie, artritídy, únavový syndróm, syndróm vyhorenia, depresie, pomáha pri hojení rán. Doporučuje sa pred operáciami. Tiež má význam pri obezite, vysokom krvnom tlaku, cukrovke. Je vynikajúci ako preventívna kúra na jeseň pred obdobím chrípky a respiračných infekcií. Pacienti, ktorí absolvujú túto jesennú kúru, buď prekonajú toto obdobie úplne bez chorôb alebo len ako ľahké prechladnutie bez nutnosti užívania antibiotík.

 Dajú sa ňou liečiť aj depresie a iné psychologické stavy?
Áno, dajú. Z osobnej skúsenosti z našej ambulancie môžem potvrdiť veľmi priaznivý vplyv infúzneho vitamínu C pri depresiách, dokonca takých závažných, ktoré nereagovali na predpísané antidepresíva a podarilo sa nám ich zvládnuť intenzívnou terapiou vitamínom C. Vitamín C podávaný vnútrožilovo má tiež veľký efekt pri únavovom syndróme a syndróme vyhorenia.

Je táto terapia vhodná aj ako preventívne opatrenie v ťažkom životnom období?

Vitamín C veľmi priaznivo ovplyvňuje nervový system človeka. Zároveň vieme, že pri rôznych záťažových stavoch, nielen fyzických, ale aj psychických, sa narúša imunitný systém a po výrazne stresujúcich udalostiach dochádza jednak k syndrómu vyhorenia, výraznej únave, ale aj aktivácii infekcií prípadne autoimunitných ochorení. V prípade, že človek vie, že ho čaká náročejšie obdobie, doporučujeme 4 týždňovú preventívnu kúru infúznym vitamínom C. V prípade, že sa tieto záťažové situácie predpokladať nedajú, čo sa bežne stáva, je veľmi vhodné absolvovať túto liečbu hneď ako to podmienky dovoľujú.


Je infúzna liečba vitamínom C vekovo ohraničená, alebo je vhodná aj pre malé deti?
Infúzna liečba vitamínom C sa môže aplikovať deťom od 12 rokov.

 Mnohých by zaujímalo, či je liečba hradená zdravotným poistením. Bohužiaľ táto liečba nie je hradená zdravotným postením. Pacient si ju hradí sám.
Prekonať vážne ochorenie výlučne pomocou liečby veľakrát nie je celkom možné a k liečbe je potrebné pridať ďalšie opatrenia: prispôsobiť denný režim, stravu, udržovať sa psychicky ,,v pohode'', čo nie je jednoduché. Ako sa Vaši pacienti zvyknú ,,naštartovať'' do novej zdravšej životnej etapy?
Myslím si, že v prvom rade je potrebná podpora niekoho blízkeho. Bez ohľadu na to, či ide o onkologické ochorenie alebo depresie či iné dlhodobé choroby, pacient potrebuje cítiť, že pri ňom niekto stojí, že sa môže niekomu vyrozprávať, podeliť sa o pocity, obavy, strach. No a potom nasledujú praktické opatrenia ako je snaha zdravo sa stravovať, viac sa hýbať, pozitívne myslieť. Každý deň, ktorý prežijeme kvalitne, je dar. Ako povedal jeden môj 39-ročný pacient v 4. štádiu karcinómu konečníka, ktorý k nám dochádza na infúznu liečbu vitamínom C: "Viem, že mám štvrté štádium a viem, že na toto ochorenie zomriem. Ale kým žijem, chcem žiť najlepšie, ako to pôjde."

Objednajte sa na konzultáciu