EURÓPSKY KÓDEX PROTI RAKOVINE

01.03.2018

12 spôsobov, ako znížiť riziko rakoviny 

1. Nefajčite. Neužívajte tabak v žiadnej forme. 

2. Zo svojho domova spravte nefajčiarske prostredie. Podporujte nefajčiarske opatrenia na pracovisku. 

3. Udržujte si zdravú telesnú hmotnosť.

4. Hýbte sa každý deň. Obmedzte čas strávený sedením. 

5. Zdravo sa stravujte.

6. Ak pijete akýkoľvek druh alkoholu, obmedzte jeho množstvo. V záujme prevencie rakoviny je lepšie alkohol nepiť. 

7. Vyhýbajte sa prílišnému slnečnému žiareniu - platí to najmä pre deti. Chráňte sa pred slnkom. Nepoužívajte soláriá. 

8. Na pracovisku sa chráňte pred rakovinotvornými látkami dodržiavaním pokynov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 

9. Zistite, či ste doma vystavení silnému prírodnému žiareniu z radónu. Postarajte sa o to, aby sa nadmerné hodnoty žiarenia znížili. 

10. Pre ženy: 

- Dojčenie znižuje riziko výskytu rakoviny u matky. Ak je to možné, dojčite. 

- Substitučná hormonálna terapia zvyšuje riziko určitých typov rakoviny. Obmedzte jej používanie 

11. Zabezpečte, aby sa vaše deti zúčastnili na programe očkovania proti:

 - Hepatitíde typu B (novorodenci) 

- Ľudskému papilomavírusu (HPV) (dievčatá) 

12. Zúčastňujte sa na organizovaných programoch skríningu rakoviny: 

- Hrubého čreva (muži aj ženy) 

- Prsníka (ženy)

- Krčka maternice (ženy)