Histamín a vitamín C

27.06.2017

Histamín je jeden z mediátorov pri zápaloch a je významne zapojený  pri procesoch alergie, infekciách a tiež pri nádorových ochoreniach. Významne zvýšené hladiny histamínu sú zodpovedné za mnohé príznaky - opuchy, začervenanie, svrbenie, zvýšenú sekréciu hlienov, zúženie dýchacích ciest, zvýšenú sekréciu žalúdočných štiav, vracanie, hnačky.

Zvýšená koncentrácia histamínu sa spája najčastejšie s alergickou reakciou.  Inou príčinou zvýšenej koncentrácie histamínu môže byť požitie potravín s jeho vysoký obsahom, prípadne požitím látok, ktoré ho nešpecifickým, neimunologickým spôsobom uvoľňujú v organizme alebo poruchou resp. útlmom enzýmov, ktoré histamín v organizme odbúravajú. Takýto stav podmienený enzymatickým defektom označujeme pojmom histamínová intolerancia. Klinické symptómy sú takmer identické s alergiou.

Podľa najnovších štúdií významným spôsobom zasahuje do neprirodzene vysokých hladín histamínu aj infúzna terapia vysokodávkovým vitamínom C. 

Hagel, A.F., C.M.Layritz a kolektív zistili a publikovali výsledky štúdie s pacientami s alergiami a infekciami, ktorí mali patologicky zvýšené hladiny histamínu. Pacientom bol podávaný vysokodávkový infúzny vitamín C a hodnoty histamínu boli merané pred podaním infúzie a 1 hodinu po dotečení infúzie s vysokodávkovým vitamínom C. 

Výsledky štúdie boli nasledovné:

  • v priemere boli počiatočné hodnoty histamínu vyššie u pacientov s alergiami  porovnaní s pacientami s infekciou
  • po infúzii vitamínu C klesla hladina histamínu v krvi u 31% pacientov
  • u pacientov s alergiou bola hladina histamínu v krvi po infúzii vysokodávkovým vitamínom C nižšia až o 49,3%
  • čím vyššia bola počiatočná hladina histamínu, tým výraznejší bol pokles histamínu po infúzii vitamínu C
  • infúzia vysokodávkovým vitamínom C bola u všetkých pacientov v štúdii tolerovaná veľmi dobre

Záver štúdie hovorí, že vysokodávkový  infúzny vitamín C signifikantne znižuje zvýšené hladiny histamínu v krvi u pacientov s alergiami a infekciami.

Z uvedeného vyplýva, že vysokodávkový vitamín C je ďalšou možnou liečbou u pacientov s alergiami, infekciami a tiež histamínovou intoleranciou. 

Ak sa chcete poradiť o svojich zdravotných problémoch alebo absolvovať liečbu infúznym vitamínom C,  objednajte sa na vyšetrenie na našu ambulanciu.

Chcete sa objednať?