Pomoc pre mozog

07.10.2021

Rôzne ťažkosti a problémy súvisiace s myslením, koncentráciou, premýšľaním, vzdelávaním a rôzne neurologické ochorenia ako Alzheimerova choroba, rôzne demencie, autizmus či detská mozgová obrna sú veľmi vážne stavy, ktoré je niekedy náročné riešiť. Čo sa týka mozgu a mozgovej činnosti, veľmi dôležitými látkami sú  fosfatidylserín a kyselina fosfatidová.

Fosfatidylserin je prirodzene sa tvoriaca sa fosfolipidová živina v každej ľudskej bunke. Je základnou látkou pre činnosť a fungovanie každej bunky v tele, ale najviac koncentrovaná je v mozgu. 

Jedným z naozaj účinných produktov, ktorý obsahuje tieto látky sa nazýva Fosfosercaps. Jeho účinnosť bola preverená štúdiami na lekárskych pracoviskách.

Účinky Fosfosercaps - zlepšuje a stimuluje :

 • efektivitu mozgových prenášačov - dochádza ku stimulácii fungovania mozgu
 • koncentráciu a vitalitu
 • rozvíja schopnosť učenia
 • pomoc pri mentálnom strese
 • zlepšuje pamäť
 • zlepšuje vitalitu
 • zlepšuje náladu
 • zvyšuje sústredenie
 • uvoľnuje stres
 • zlepšuje stav pacientov s Alzheimerovou chorobou
 • znižuje symptómy demencie 

Prehľad výsledkov štúdií:

Učenie a pamäť

Croot et kolektív robil 12 týždennú štúdiu, aby zistil, ako 300 mg fosfatidylserínu ovplyvňuje schopnosť učiť sa nové veci a zapamätať si každodenné udalosti. Ľudia, ktorí užívali Fosfosercaps, boli významne lepší v testoch učenia a pamäti.

Bystrosť a mozgová dysfunkcia

V izraelskej štúdii 18 starších ľudí užívalo 3krát 100 mg Fosfosercaps po dobu 12 týždňov. Títo ľudia trpeli zhoršenou bystrosťou a mozgovými dysfunkciami spôsobenými vekom. U 16 starších ľudí prišlo k významnému zlepšeniu.

Kognitívne funkcie a starnutie

Nemecká štúdia s 494 osobami v dôchodcovskom veku, osoby napr. so zhoršenou pamäťou, problémami s učením a zhoršenou bystrosťou. U osôb užívajúcich Fosfosercaps sa významne zlepšili kognitívne funkcie.

Prejavy depresie

Pri užívaní Fosfosercaps prišlo k výraznému zlepšeniu pamäťových funkcii.

Prejavy demencie

Štúdia robená v belgickej nemocnici s pacientmi trpiacimi demenciou 42 pacientov v skupine užívalo fosfatidylserin po dobu 6 týždňov, polovica užívala placebo. Ľuďom užívajúcich fosfatidylserin sa významne zvýšila pamäť a tento stav zostal ešte i 3 týždne po ukončení užívania fosfatidylserinu.

Fosfosercaps veľmi pomáha i postihnutým deťom či už pri autizme alebo detskej mozgovej obrne. Čo si rodičia postihnutých detí všimli?

 • väčší záujem o dianie okolo
 • lepšie sa sústredia na činnosť
 • sú spokojnejšie, majú lepšiu pamäť, sú skrátka v lepšej kondícii
 • deti tvorili dlhšie vety, mali bohatší slovník , dokázali vyjadriť zložitejší pojem

Cenné sú i postrehy pedagógov - deti lepšie, rýchlejšie a presnejšie chápu zadaniu úloh, lepšie sa koncentrujú, sú kľudnejšie, spokojnejšie.