Rizikové faktory civilizačných ochorení

07.06.2022

Zhubné nádory predstavujú najčastejšiu príčinu úmrtí v produktívnom veku. Veľmi dôležitá je primárna prevencia zameraná na zabránenie vzniku ochorenia. Faktory, ktoré sa podieľajú na vzniku zhubných nádorov, delíme na nemodifikovateľné, čiže také, ktoré nevieme ovplyvniť a modifikovateľné, čiže tie, ktoré ovplyvniť vieme.

Na vzniku väčšiny nádorov sa podieľajú modifikovateľné faktory súvisiace so životným štýlom a životným prostredím. Predpokladá sa, že len SAMOTNOU ZMENOU ŽIVOTNÉHO ŠTÝLU môžeme ZABRÁNIŤ VZNIKU AŽ POLOVICE ZHUBNÝCH NÁDOROV.

Najdôležitejším rizikovým faktorom, ktorý sa spája s diagnózou až tretiny zhubných nádorov, je fajčenie. K ďalším ovplyvniteľným rizikovým faktorom patria: strava, telesná aktivita, obezita, užívanie alkoholu, enviromentálna a pracovná expozícia rakovinotvorným látkam, infekcie a sexuálne správanie.  

1. Fajčenie

Fajčenie spôsobuje približne tretinu úmrtí na nádor. Najčastejším nádorom so zrejmou súvislosťou s fajčením je karcinóm pľúc. K ďalším nádorom, u ktorých bol preukázaný vzťah s fajčením, patria nádory hlavy a krku, pažeráka, pečene, pankreasu, niektorých leukémií a lymfómov, ale aj žalúdka, krčka maternice, obličiek, hrubého čreva a močového mechúra. Fajčenie môže spôsobiť vznik agresívnejších typov nádorov. 


Zanechanie fajčenia preukázateľne znižuje úmrtia jednak na onkologické ochorenia a tiež na iné choroby, ktoré majú súvis s fajčením. Pozitívny vplyv na zdravie sa prejaví rýchlo a pozorujeme ho aj u dlhodobých fajčiarov. 

Zanechanie fajčenia predstavuje náročnú výzvu. Zvyčajne si vyžaduje niekoľko pokusov. Farmakologická liečba vychádza z predpokladu, že látkou, od ktorej vzniká závislosť, je nikotín. Tento spôsobuje silnú psychickú závislosť porovnateľnú s heroínom. Cieľom liečby je nahradiť nikotín bez nutnosti fajčiť, a tým zamedziť vzniku abstinenčných príznakov, a tak postupne prejsť na fungovanie bez cigariet a nakoniec aj bez nikotínu. Dostupná je substitúcia nikotínu vo forme žuvačiek, pastiliek, sprejov do nosa či náplastí. Klinické štúdie ukázali dvojnásobnú úspešnosť v zanechaní fajčenia pri využití nikotínovej substitučnej liečby. 

2. Expozícia slnečnému žiareniu

Najčastejšie sa vyskytujúce nádory sú nádory kože. Ultrafialové žiarenie predstavuje jednoznačne stanovený karcinogén pre tieto nádory. Používanie solárií zvýšilo výskyt nádorov kože. Väčšina odporúčaní na ochranu kože zdôrazňuje obmedzenie pobytu na priamom slnku od 10. do 16. hodiny, používanie ochranného odevu vrátane klobúka a slnečných okuliarov a opaľovacích krémov s ochranným faktorom 30 a viac. Ochranné krémy musia obsahovať látky, ktoré chránia pred UVA aj UVB žiarením. Krémy je potrebné aplikovať približne 30 minút pred pobytom na slnku, znovu aplikovať po 1,5 až 2 hodinách, po plávaní či silnom potení.

Po pobyte na slnku je dobré ošetriť pokožku hojivým sprejom s obsahom Aloe Vera, ktorý pokožku  regeneruje, zvlhčuje aj chladí. 

Dôležité je samovyšetrovanie kože - všímame si znamienka, ich farbu, tvar, okraje, veľkosť, krvácanie. V prípade, že si všimnete na znamienku niečo nezvyčajné, je potrebné vyhľadať kožného lekára. 

3. Strava, pohyb obezita

Mnohé súčasti stravy môžu vplývať rizikovo a na druhej strane ochranne pri vzniku zhubných nádorov. Jednoznačná súvislosť zvýšeného rizika rakoviny hrubého čreva bola potvrdená pri vysokej konzumácii červeného mäsa a údenín. Naopak denná konzumácia aspoň 800 gramov ovocia a zeleniny znižuje výskyt karcinómu hrubého čreva. Tiež spotreba potravín z paradajok poukazuje na zníženie rizika onkologických ochorení vďaka lykopénu, ktorý sa v paradajkách nachádza. Príjem vápnika sa spája so znížením výskytu nádorov u žien. Zvýšený príjem vlákniny pôsobí ochranne pri rakovine hrubého čreva. 

Približne 5% úmrtí na zhubné nádory môžeme pripísať sedavému spôsobu života. Zvýšená fyzická aktivita sa spája so znížením rizika karcinómu hrubého čreva, prsníka, maternice, prostaty, pečene, pankreasu, žalúdka a pľúc. Pohybová aktivita účinkuje nezávisle od znižovania hmotnosti. Mechanizmus ochranného účinku ostáva neznámy, predpokladá sa súvislosť s pôsobením na imunitu a vylučovanie hormónov.  

Dospelým sa odporúča pohyb v trvaní aspoň 30 minút 5 a viac dní v týždni. Odporúčanie pre pohybovú aktivitu v detskom veku uvádza 60 minút aspoň 5 dní v týždni. 

Následkom nadváhy a obezity môžeme prisúdiť 14% úmrtí na nádor u mužov a až 20% u žien. Nadmerná hmotnosť spôsobuje rakovinu hrubého čreva, maternice, obličiek, pažeráka aj prsníka.

Ako môžete vidieť, kombinácia zdravej stravy, dostatočnej pohybovej aktivity a správnej hmotnosti významne znižuje riziko vzniku rakoviny rôznych orgánov.

4. Užívanie alkoholu

S dlhodobým užívaním alkoholu sa spájajú 4% nádorov. V štúdii veľkej databázy žien zvyšoval 1 alkoholický nápoj denne riziko vzniku zhubného nádoru o 6%. Nádory, ktoré sú spojené s užívaním alkoholu, sú nádory hlavy a krku, pažeráka, konečníka, pečene a prsníka. Za jeden alkoholický nápoj denne sa považuje 1 veľké pivo, 2 dcl vína alebo 1/2 dcl tvrdého alkoholu.  

Ako vidno, pravidelná konzumácia alkoholu okrem možného vzniku alkoholizmu či cirhózy pečene, prispieva aj k zvýšenému riziku vzniku rakoviny.  

Záverom by som chcela ešte raz zdôrazniť, že  SAMOTNOU ZMENOU ŽIVOTNÉHO ŠTÝLU môžeme ZABRÁNIŤ VZNIKU AŽ POLOVICE ZHUBNÝCH NÁDOROV.

Preto určite stojí za to zamyslieť sa, čo môžeme v životospráve zmeniť, a tým zlepšiť kvalitu svojho života a zdravia. 

MUDr. Adela Englerová


Zdroj: Doc. MUDr. Pavol Dubinský, PhD., MHA - Primárna prevencia zhubných nádorov, v Časopis Onkológia, 1/2022, str. 25-32