Vitamín D a imunita

31.05.2023

V tomto krátkom zhrnutí prinášam najdôležitejšie informácie o tom, aké zdravotné ťažkosti sa spájajú s nízkymi hladinami vitamínu D:

  • zvýšený výskyt infekčných a alergických ochorení
  • zvýšené riziko autoimunitných chorôb - diabetes melitus, skleróza multiplex, systémový lupus erytematosus, reumatoidná artritída
  • zvýšené riziko niektorých druhov rakoviny
  • kardiovaskulárne ochorenia
  • zvýšené riziko depresií
  • komplikácie tehotenstva  - preeklampsia, nízka pôrodná hmotnosť dieťaťa, zvýšené riziko spontánnych potratov

Napriek tomu, že sa v posledných rokoch zlepšila osveta okolo vitamínu D, stále            v ambulanciách zisťujeme extrémne nízke hladiny vitamínu D v krvi či už pacientov, ale aj zdravých ľudí.

Z vyššie uvedených bodov vyplýva, že nízka hladina vitamínu D môže prispieť                k širokému spektru vážnych ochorení. Je dôležité pristúpiť ku svojmu zdraviu zodpovedne a aktívne. 

Jeden z veľmi dôležitých faktov je, že DOSTATOČNÁ HLADINA VITAMÍNU D PRED OCHORENÍM JE DôLEŽITEJŠIA AKO JEHO DOPĹŇANIE POČAS CHOROBY. Toto sa týka najmä infekcií, ale predpokladá sa, že to platí aj pri ostatných typoch chorôb. Preto je NEVYHNUTNÉ mať dlhodobo optimálnu hladinu vitamínu D v organizme. 

Z mojej každodennej praxe doporučujem nasledovné kroky:

1. Nechať si odmerať hladinu vitamínu D v krvi. O toto vyšetrenie je treba požiadať, bežne sa nerobí.  Na odber sa môžete objednať  napríklad aj do našej ambulancie. 

2. Podľa hladiny vitamínu D v krvi nastaviť dennú dávku vitamínu D, ktorú treba užívať dlhodobo.  Taktiež sa    s touto požiadavkou môžete obrátiť na našu ambulanciu. 

3. Po 3-6 mesiacoch užívania vitamínu D si nechať opakovaným odberom túto hladinu skontrolovať.

4. Ak z akýchkoľvek dôvodov nie je momentálne reálne zistiť vašu hladinu vitamínu D, doporučujem užívať VitaD3caps, ktorý obsahuje 2000 I.U. v jednej kapsulke. 

MUDr. Adela Englerová