Vitamín D a onkologické ochorenia

14.06.2023

Na onkologickej konferencii SEKCAMA v máji 2023    v Bratislave bola jednou z tém aj súvislosť medzi vznikom onkologických ochorení a zníženou hladinou vitamínu D v krvi. Mikroenviromentálne štúdie odhalili vzťahy  medzi imunitným systémom a antineoplastickými = protinádorovými vlastnosťami vitamínu D.

Ukazuje sa, že nízke hladiny vitamínu D sú spojené so zvýšeným rizikom rakoviny, zatiaľ čo jeho dopĺňanie môže zlepšiť klinické výsledky.

Ako som spomínala už vo viacerých článkoch, nízka hladina vitamínu D môže zapríčiniť:

  • zvýšené riziko niektorých druhov rakoviny
  • zvýšený výskyt infekčných a alergických ochorení
  • zvýšené riziko autoimunitných chorôb - diabetes melitus, skleróza multiplex, systémový lupus erytematosus, reumatoidná artritída
  • kardiovaskulárne ochorenia
  • zvýšené riziko depresií
  • komplikácie tehotenstva - preeklampsia, nízka pôrodná hmotnosť dieťaťa, zvýšené riziko spontánnych potratov

Preto je dôležité: 

1. Poznať svoju hladinu vitamínu D v krvi.

2. Na základe vedomostí, ktoré máme, dopĺňať vitamín D vo forme výživových doplnkov, nakoľko zo stravy a zo slnka je veľmi nepravdepodobné dosiahnuť dostatočné hladiny potrebné na plné fungovanie imunity. 

MUDr.Adela Englerová