Hľaďme na život aj srdcom

NOVINKA

Druhá knižka z pera úžasnej Andrey Matúšekovej.

101 zamyslení na 101 dní. Sú plné optimizmu, povzbudení a z odoziev čitateľov vieme, že im obe Andrejkine knižky pomáhajú v náročných chvíľach.

142 strán

ISBN 978-80-570-3850-4


13,00 €