Vytrvať je tento rok rozhodujúce

02.12.2020

Mínus 6 stupňov, hmla.

Dnešný beh vôbec nie je ľahký. 

Zima sa zahryzla do kože, rozbeh je pomalý, váhavý.

Sú dni /a v tomto prečudesnom roku 2020 sú to dokonca týždne a mesiace/, keď v skutočnosti vôbec nejde o rýchlosť a výkon, ale kľúčovou sa stáva vytrvalosť. Aj za cenu, že napreduješ pomalšie, ale stále ideš vpred. 

Tvoj najbližší cieľ, tvoja najbližšia méta je zahalená v hustej hmle, ale vieš, že tam je. Máš iba dve možnosti - buď sa vzdať alebo pokračovať ďalej. Možno budeš pokračovať pomalšie, ako si zvyknutý, ale s vytrvalosťou k tomu cieľu prídeš a ten sa zrazu vynorí z hmly. A ty vieš, že keď sa nevzdáš, dokážeš veľké veci.

Verím, že dokážeš nazbierať sily a ísť ďalej. Vytrvalo. 

Verím, že to, čo zažívame tento rok, prejde a opäť bude lepšie.

Verím...

Adela Englerová