Karnozín a autizmus

09.01.2020

V predchádzajúcom článku o karnozíne sme si povedali o účinkoch karnozínu na ľudský organizmus.

V tomto článku sa zameriame na vplyv karnozínu pri starostlivosti o deti s poruchami autistického spektra. 

Priekopníkom v používaní karnozínu u autistov je Dr. Michael Chez (detský neurológ z Chicaga). Vedecká práca tímu Dr. Cheza bola zameraná na využitie karnozínu pri starostlivosti o deti s poruchami autistického spektra (PAS) . 

Deti boli rozdelené do dvoch skupín, pričom jedna skupina dostávala po dobu osem týždňov karnozín v dávke 800 mg denne a druhej skupine sa podávalo po rovnako dlhú dobu placebo. Išlo o tzv. dvojnásobne slepú štúdiu, kedy ani experimentátor ani účastník do konca sledovania nevedia, ktorej osobe sa podáva aká látka.

Na začiatku deti absolvovali sériu testov na zmeranie ich aktuálnej úrovne schopností a miery postihnutia. Testy sa zopakovali aj na konci experimentu. 

Výsledky ukázali, že deti, ktorým sa podávalo placebo, nevykázali štatisticky významné zmeny vo svojich prejavoch. U detí, ktoré užívali karnozín, sa prejavilo zlepšenie v oblasti socializácie, správania, komunikácie a porozumenia reči.

V závere štúdie sa uvádza, že karnozín pozitívne ovplyvnil porozumenie a produkciu reči, sluch, socializáciu, uvedomovanie si okolia, plánovanie jemnej motoriky. Zlepšenie bolo pozorované v období 1-8 týždňov od začiatku podávania. Výsledky u detí, ktoré sa štúdie s karnozínom zúčastnili, vykazovali štatisticky významné zlepšenie v škále posudzujúcej správanie o 18%, komunikácie o 16% a sociálnej interakcie o 27 %. V priebehu štúdie sa nezaznamenali žiadne nežiadúce účinky karnozínu.

Záver:

Karnozín je telu vlastná látka.

Pri jeho užívaní neboli zaznamenané vedľajšie účinky.

Má silné antioxidačné pôsobenie, chránu bunky pred degeneráciou.

Má ochranný vplyv na mozog a jeho funkcie.

Má prospešné účinky pri Alzheimerovej, Parkinsonovej chorobe ako aj pri autizme.

U autistických detí bolo pozorované zlepšenie komunikácie, správania, sociálnych kontaktov. 

U dyslektikov sa zlepšilo čítanie a úroveň pozornosti.

Netreba zabúdať, že žiadny vitamín sám o sebe nemá zázračné účinky. 
Komplexný výsledok je súhrou životosprávy, starostlivosti o psychické a fyzické zdravie, stravy a výživy. Pri kúpe potravín aj výživových doplnkov treba dbať na kvalitu, aby to, čo do tela dávame, nám pomohlo.